Podaci o voditelju obrade osobnih podataka:

Podaci o voditelju obrade osobnih podataka:

"IMPRESCLUB" EOOD je tvrtka registrirana prema Trgovačkom zakonu Republike Bugarske s EIK 207410865, adresa Sofija, tel.

+385 1 7757 064

Razlozi i svrhe za koje koristimo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo po sljedećim osnovama:

Sklopljeni ugovori o nabavi naših proizvoda;
Vaša izričita suglasnost – svrha se navodi za svaki konkretan slučaj;
Ako je propisano zakonom;
U sljedećim odlomcima pronaći ćete detaljne informacije o obradi Vaših osobnih podataka ovisno o osnovi na kojoj ih obrađujemo.

ZA IZVRŠENJE UGOVORA
Vaše osobne podatke obrađujemo radi ispunjenja ugovornih i predugovornih obveza te ostvarivanja prava iz ugovora sklopljenih s Vama.

Svrhe obrade:

utvrđivanje vašeg identiteta;
pružanje funkcionalnosti naše web stranice;
priprema i slanje računa za usluge koje kupujete od nas;
otkriti i/ili spriječiti nezakonite radnje ili radnje protivne našim uvjetima
Podaci koje obrađujemo na temelju toga:

Na temelju ugovora sklopljenog između nas i Vas obrađujemo podatke o vrsti i sadržaju ugovornog odnosa, kao i sve druge podatke vezane uz ugovorni odnos, uključujući:

osobni kontakt podaci - kontakt adresa, email, broj telefona;
identifikacijski podaci - tri imena, JMBG ili JMBG stranca, adresa;
podaci o izvršenim narudžbama;
korespondencija vezana uz cjelokupnu uslugu - e-mail, pisma, informacije o Vašim zahtjevima za rješavanje problema, pritužbe, zahtjevi, reklamacije, povratne informacije koje dobivamo od Vas;
informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici, broj bankovnog računa ili druge bankovne i podatke o plaćanju u vezi s izvršenim plaćanjima;
druge informacije kao što su:
IP adresa prilikom posjete našoj web stranici;
Demografski podaci
Podaci profila na društvenim mrežama
informacije iz vaših radnji na stranici
Obrada navedenih osobnih podataka obvezna je za nas kako bismo s Vama mogli sklopiti ugovor i ispuniti ga. Bez Vašeg dostavljanja gore navedenih podataka ne bismo mogli ispuniti svoje obveze iz ugovora.

Osobne podatke dostavljamo trećim stranama

Vaše osobne podatke možemo ustupiti trećim stranama – podizvođačima, uključujući pružatelje kurirskih usluga za potrebe dostave robe koju ste naručili ili, uz vašu izričitu suglasnost, za potrebe izravnog marketinga.

Kada izbrišemo podatke prikupljene na ovoj osnovi

Podatke prikupljene na ovoj osnovi brišemo 2 godine nakon prestanka ugovornog odnosa, bez obzira radi li se o isteku ugovora, otkazu ili iz bilo kojeg drugog razloga.

ZA ISPUNJAVANJE REGULATORNIH OBVEZA
Moguće je da zakon propisuje obvezu obrade Vaših osobnih podataka. U tim slučajevima dužni smo izvršiti obradu, kao što su:

Obveze iz Zakona o mjerama za sprječavanje pranja novca;
Ispunjavanje obveza u vezi s prodajom na daljinu, prodajom izvan poslovnih prostorija propisanih Zakonom o zaštiti potrošača;
Davanje informacija Povjerenstvu za zaštitu potrošača ili trećim osobama predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača;
Davanje informacija Povjerenstvu za zaštitu osobnih podataka u vezi s obvezama predviđenim normativnim okvirom za zaštitu osobnih podataka;
Obveze propisane Zakonom o računovodstvu i Zakonom o porezno-osiguravajućem postupku i drugim povezanim pravnim aktima, a u vezi s vođenjem pravnog knjigovodstva;
Pružanje informacija sudu i trećim osobama, u okviru postupka pred sudom, u skladu sa zahtjevima normativnih akata koji se primjenjuju na postupak;
Provjera dobi prilikom online kupovine.
Kada brišemo osobne podatke prikupljene na ovoj osnovi

Podatke prikupljene temeljem zakonske obveze brišemo nakon ispunjenja ili prestanka obveze prikupljanja i skladištenja.

NAKON VAŠEG PRISTANKA
Vaše osobne podatke na ovoj osnovi obrađujemo samo nakon vašeg izričitog, nedvosmislenog i dobrovoljnog pristanka. Nećemo predvidjeti nikakve negativne posljedice za vas ako odbijete obradu osobnih podataka.


Suglasnost je zasebna osnova za obradu vaših osobnih podataka i u njoj je navedena svrha obrade, a nije obuhvaćena svrhama navedenim u ovoj politici. Ako nam date odgovarajuću suglasnost i do njenog povlačenja ili raskida bilo kakvog ugovornog odnosa s Vama, pripremamo Vam odgovarajuće ponude za proizvode/usluge, provodeći detaljnu analizu Vaših osnovnih osobnih podataka;

Podaci koje obrađujemo na temelju toga:

Na temelju toga možemo obrađivati ​​osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, uključujući podatke o korištenju web stranice i podatke profila na društvenim mrežama.

Pružanje podataka trećim stranama

Na temelju toga možemo dati vaše podatke marketinškim agencijama, Facebooku, Googleu ili slično.

Povlačenje suglasnosti

Suglasnosti se mogu povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje suglasnosti ne utječe na ispunjenje ugovornih obveza. Ako povučete suglasnost za obradu osobnih podataka za bilo koji ili sve gore opisane načine, nećemo koristiti vaše osobne podatke i informacije u gore navedene svrhe. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti date prije njezinog povlačenja.

Za povlačenje date suglasnosti potrebno je samo koristiti našu stranicu ili jednostavno naše kontakt podatke.

Kada izbrišemo podatke prikupljene na ovoj osnovi

Podatke prikupljene na ovoj osnovi brišemo na vaš zahtjev ili 12 mjeseci nakon početnog prikupljanja.

Kako štitimo vaše osobne podatke
Kako bismo osigurali odgovarajuću zaštitu podataka tvrtke i njenih kupaca, provodimo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere predviđene Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Tvrtka je uspostavila pravila za sprječavanje zlouporabe i kršenja sigurnosti, što podržava procese zaštite i osiguravanja sigurnosti vaših podataka.

U svrhu maksimalne sigurnosti u obradi, prijenosu i pohrani vaših podataka, možemo koristiti dodatne mehanizme zaštite kao što su enkripcija, pseudonimizacija i sl.

Prava korisnika
Svaki korisnik stranice ima sva prava na zaštitu osobnih podataka u skladu s bugarskim zakonodavstvom i pravom Europske unije.

Korisnik svoja prava može ostvariti slanjem poruke na naš email.

Svaki korisnik ima pravo na:

Informacije (u vezi s obradom njegovih osobnih podataka od strane administratora);
Pristup vlastitim osobnim podacima;
Ispravak (ako su podaci netočni);
Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav);
Ograničenje obrade od strane administratora ili izvršitelja obrade osobnih podataka;
Prenosivost osobnih podataka između pojedinih administratora;
Prigovor na obradu njegovih osobnih podataka;
Ispitanik također ima pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja dovodi do pravnih posljedica za ispitanika ili na sličan način značajno utječe na njega;
Pravo na sudsku ili upravnu zaštitu u slučaju da su povrijeđena prava nositelja podataka.
Korisnik može zatražiti brisanje ako je prisutan jedan od sljedećih uvjeta:

Osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
Korisnik povlači svoju suglasnost na kojoj se temelji obrada podataka i ne postoji druga pravn